Referat fra generalforsamling 2017

Generalforsamlingen åbnedes ved, at næstformand Camilla Flensborg bød
velkommen til de fremmødte. Hun meddelte, at formand Dorte Hoff Eriksen var
blevet syg og derfor ikke kunne være tilstede. Camilla Flensborg fungerer
derfor som hendes stedfortræder hele aftenen.

1) Valg af dirigent

Camilla Flensborg foreslog Carsten Nielsen som dirigent og dette blev
vedtaget enstemmigt.

Carsten Nielsen erklærede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket
rettidigt og i overensstemmelse med vedtægterne.

2) Bestyrelsens beretning v/ formanden

Camilla Flensborg fremlagde bestyrelsens beretning:

Ved hjælp af midler fra Liv i min by og Fynske bank, startede vi markedet
op en uge tidligere i år og indledte med tre dage med så mange aktiviteter,
at vores publikum faktisk ikke kunne nå at kapere det hele, – eller også
kan vi blive bedre til at markedsføre nye tiltag?

Det vi kan konstatere er, at Det store gæstebud var en kæmpe succes med
150 gæster pr. aften, dels fordi prisen var lav, maden fantastisk, lavet af
Hotel Svendborg, Stella Maris, Resumé, Vester Skerninge Kro og Mikael.
Arrangementet indeholdt ikke mindst det mange går efter i dag, at opleve
fællesskab og samhørighed gennem det gode måltid. En frivillig har for
øvrigt foreslået bestyrelsen, at sidstnævnte kan være noget Kulinarisk
Sydfyn kunne bidrage med i andre sammenhænge, så vi må se, hvor det bringer
os hen.

Alle de gode tiltag, der var omkring børneaktiviteter om dagen gik rent ind
og opbakningen fra skolerne var fin både hos lærerne og
sundhedsplejerskerne.

Svendborg Kommune havde sponseret busser til besøg hos lokale producenter og
både for gæster og guider, var det er en utrolig lærerig og vedkommende
oplevelse.

Kulinarisk Folkehøjskole fik ikke den opmærksomhed, som den kunne fortjene,
men vi mener fortsat konceptet er vigtigt og forsøger at finde en måde,
hvorpå vi kan formidle dens budskaber.

Selve markedet var denne gang uden grillmesterskaber, men til gengæld med
byger og blæst og en lille nedgang i besøgende. På trods af dette har der
været overskud som I vil høre om i regnskabet.

Det er naturligvis ikke sådan at vi i bestyrelsen bare læner os tilbage uden
at se på, hvad der skal til for hele tiden at bevare den position, vi har
opnået i Kulinarisk Sydfyn. Vi har lyttet til evalueringer fra udstillere og
hjælpere og igen afholdt et Idémøde angående vores fælles fremtid og her
fremkom en hel mængde gode oplæg til det videre arbejde, både på den korte
og den lange bane.

Vi har endnu ikke prioriteret, hvilke idéer vi vil arbejde videre med fra
mødet i år, men fra mødet sidste år blev konklusionen, at vi skulle arbejde
for 4 store projekter og disse er godt i gang:

· Bogen, der udkommer til salg den 8. december i år og bliver
præcenteret i Kvickly City.

· Kulinarisk Folkehøjskole, der lever, men skal plejes.

· Kulinarisk Turistbureau, der går i gang med et forprojekt og er i
samarbejde med kommunerne på Ærø, Langeland, Faaborg-Midtfyn og Svendborg.

· Flere medlemmer, der nu er på 109 private og 120 erhvervsmedlemmer.

Vi nærmer os kommunalvalget med hastige skridt og til et valgmøde hørte jeg
vores nuværende borgmester udtale, at Svendborg er begunstiget med mange
ildsjæle, men af disse behøver opbakning for ikke at brænde ud. Han har ret
i, at den der brænder også kan brænde ud og jeg håber uanset, hvilken farve
og sammensætning det nye byråd får, at de vil se på værdien af Kulinarisk
Sydfyn i forhold til; Branding, – Bosætning og Kultur.

Vores forening er nævnt næsten en gang om ugen i artikler i vores lokale
avis og vi har været i København for at lave mad til en jobmesse for
akademikere, der gerne skulle flytte til Fyn og fordi Svendborg ikke har en
bosætningskonsulent, var Camilla, Mikael og jeg de heldige, der skulle
reklamere for Svendborgs herligheder.

På det gastronomiske område er Svendborg også ved at være med helt i top, på
samme måde som vi er med musikken og der åbner nye og gode restauranter i en
fart vi ikke har set før. Måske kan vi klappe os selv på skulderen fordi vi
har holdt den gastronomiske fane højt siden år 2000 og været med til at bane
vejen?

En undersøgelse viser at Svendborg har en 4. plads i forhold til
frivillighed og igen skal der fra bestyrelsen lyde en dybtfølt tak over, at
vi har verdens bedste frivillige, der dette år har strakt sig endnu længere
og også stillet op til de ekstra dage før markedet. Det findes folk derude,
der brændende ønsker sig at få fingre i jeres engagement og indsats.

Citta Slowdagen var en oplevelse ud over det sædvanlige med Øhop på Skarø og
Drejø og besøg hos de lokale producenter. At sejle ud på Det sydfynske
Øhav i sol og blikstille vejr i selskab med glade mennesker og med mulighed
for at opholde sig på broen hos kaptajn og styrmand med skrøner fra livet på
søen, ja så kan det ikke gøres meget bedre.

Til slut vil jeg gerne takke vores samarbejdspartnere fra Svendborg
Erhvervsskole og Svendborg Erhvervsforskole for deres store indsats og en
særlig tak til LiseLotte Krøyer fra Svendborg Erhvervsskole, der har været
medlem af bestyrelsen i mange år og som nu overlader pladsen til Rasmus
Fredslund, der indtræder i hendes stilling på skolen.

Tak også til min bestyrelse for samarbejdet og især min næstformand Camilla,
der tog orlov fra sit job for at kunne varetage opgaven med de udvidede
aktiviteter.

På bestyrelsens vegne

Dorte Hoff Erichsen

Formand

Herefter tager Mikael Hansen over med en nærmere uddybning af de
begivenheder Kulinarisk Sydfyn har været en del af:

Lokal forplejning i forbindelse med Sundheds og Hjælpemiddelmessen i OCC.

Haft kommunens politikere med på en fantastisk bustur ud til de lokale
producenter, bussen var fuld og deltagerne glade!

I forbindelse med lokale varer i COOP har vi arrangeret seminarer for lokale
fødevareproducenter med henblik på et eventuelt samarbejde de 2 parter
imellem.

Smagen af Danmark har det svært lige for tiden og kan risikere lukning. Vi
vil gerne videreføre Smagen af DK APPèn, der ligger i dette regi.

KS er i gang med et forprojekt med kommunerne Svendborg, Faaborg Midtfyn,
Langeland og Ærø omkring kulinarisk turisme i området.

Er stadig en del af Cittaslow-fødevaredelen og er tovholder i
generalforsamlingen, Cittaslowdagen i samarbejde med kommunen, er derudover
formand for Cittaslowrådet.

Håber på et fremadrettet samarbejde med Naturturisme, for uden mad og drikke
dur helheden ikke 😉

Venter på afklaring omkring et Kulinarisk Folkemøde.

Været en del af undersøgelserne omkring gastroturisme hos Aalborg
Universitet og Innocoast.

Arrangeret Suppens Dag, Det Store Gæstebud, Kulinarisk Folkehøjskole,
Nordisk Ostefestival og Kulinarisk Sydfyn Fødevaremarkedet.

Deltaget i Blå kant, Blå og grøn, Fremtidens Byliv og Landsstævnet i Aalborg
på opfordring fra Svendborg Kommune.

Er en del af samarbejdet med SDU overfor vores erhvervsmedlemmer med
Branding og Marketing, samt Logo og Design.

Har modtaget Andelskasseprisen.

Arrangeret Madpolitisk Dag med Socialdemokratiet, Liste T og SF.

Haft følgende medlemsarrangementer, Besøg hos Mosgaard Whisky og Gin,
Strandsafari på Stenodden, Meals in the Fields hos Skaarupøre Vingaard og
Svampetur på Thurø.

Været sponsor på Sundhedsugen på TV2Fyn/Region Syddanmark med lokal fynsk
forplejning til 300 inviterede gæster.

Lavet et Fødevaremarked med lokale producenter for Fynske Bank med masser og
gæster/kunder.

Kørt restaurant på Dyrskuet med fynske råvarer og 1.200 betalende gæster.

Arrangeret Fynske Fristelser Faaborg i samarbejde med Mads Holdgaard.

Underviser 6 sjetteklasser i samarbejde med FOOD.

Været formidler af et projekt for primærproducenter i samarbejde med Malene
Aaris, Claus Sall og Anne Hjernøe.

Booket af regionen Syddanmark i forbindelse med Work Live Stay, vi sørgede
for forplejning til 250 eventuelle nye bosættere med udgangspunkt i lokale
fødevarer.

Konsulent på Byens Gaardbutik.

Været en del af Spirende Fødevareoplevelser.

Medarrangør af Æbleræs i forhold til glasering af 356 ÆVLER til ungerne.

3) Aflæggelse af det reviderede regnskab

Bogholder Svend Madsen fremlagde det reviderede regnskab.

Regnskabet blev godkendt efter opklarende spørgsmål fra de fremmødte.

4) Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

5) Fastsættelse af kontingent

Kasseren foreslår på bestyrelsens vegne, at man fastholder
medlemskontingentet fra sidste år. Dette vedtages enstemmigt.

6) Orientering om det kommende års program

Mikael Hansen fortæller om Kulinarisk Sydfyns planer for det kommende år:

De vil gerne back to basic – de vil arbejde på at komme tilbage til det
gamle

Derudover har de ikke fastlagte planer for året

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til dette

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer

Anne Hjortenberg: Repræsentant for Cittaslow

Søren Friis: Repræsentant for Shopping Svendborg

Mette Dennig: Turistforeningen

Peter Faber: Fynske Medier

Kasper Leander: Repræsentant for de frivillige

Carsten Nielsen: Repræsentant valgt på generalforsamlingen

Bente Rasmussen: Repræsentant for producenter

Lise Lotte: Repræsentant for Svendborg Erhvervsskole – hun er gået af og kan
derfor ikke vælges. Rasmus Fredslund erstatter hendes plads i bestyrelsen

Launy Lindahl: Svendborg og Omegns Beværterforening

To på valg:

Dorte Hoff Eriksen: Repræsentant for de frivillige

– villig til genvalg

Camilla Flensborg: Valgt som repræsentant for de frivillige

– villig til genvalg

Begge blev enstemmigt genvalgt

8) Valg af ekstern revisor

Revisor ønsker at træde af efter 8 års samarbejde med Kulinarisk Sydfyn

Kulinarisk Sydfyn siger stor tak for samarbejdet

Bestyrelsen beder forsamlingen om accept til at finde en ny ekstern revisor
uden at sætte navn på endnu

Dette blev vedtaget

9) Eventuelt

Spørgsmål fra medlem:

Odense og Fåborg har gratis indgang til deres markeder

– Kan I gøre det samme og på denne måde få flere mennesker til
fødevaremarkedet – måske gøre standlejen højere?”

Camilla Flensborg: Små producenter kan ikke nødvendigvis betale en højere
leje. Dette problem drøftes ofte, og bestyrelsen har endnu ikke fundet en
god løsning.

Kommentar til spørgsmålet fra andet medlem:

– Det er en oplevelse at komme på fødevaremarkedet, og derfor er det
okay at skulle betale lidt

Svend Madsen: Grunden til at de andre markeder gør deres indgang gratis, kan
være et deltagerproblem og dette er ikke tilfældet med KS. Derfor vurderer
vi at indgangsprisen er passende.

Spørgsmål fra medlem:

I vil gerne have flere private medlemmer – hvilke overvejelser har I gjort
for at opnå dette?

Camilla Flensborg: Bedre brug af Facebook – derudover har de intet konkret
bud på en løsning

Kommentar fra medlem: Hjemmesiden er ikke god nok til at melde sig ind –
dette skal ordnes og optimeres, da man kan tabe folk i processen

Forslag fra medlem: Ved arrangementet i Kvickly City kan der ligge flyers
med en guide til et medlemskab og på den måde oplyse folk om Kulinarisk
Sydfyn

Forslag fra medlem: Bliv tydeligere omkring hvad et medlemskab betyder

– Folk skal vide, hvad de køber både i forhold til rabatter men også
i forhold til hvilke værdier Kulinarisk Sydfyn står for

Forslag fra medlem: Lav en annonce på Facebook

– Lav en klar guide til indmeldelsesproceduren med trin

– Her kan medlemmerne dele opslaget og dermed nå en masse folk

Kommentar fra medlem: Tilflyttere til Svendborg har svært ved at vide hvad
et medlemskab indebærer. Hun støtter derfor op omkring ideen om mere
synlighed af værdier

Kommentar fra medlem: Jeres tur med politikere er kun en udgift – kan denne
ikke undværes?

Svend Madsen: Kulinarisk Sydfyn ser denne tur som en investering, og
derudover man kan se at kommunen giver sponsorpenge til foreningen, så
derfor synes de ikke den kan undværes

Camilla Flensborg afslutter generalforsamlingen ved at takke Carsten Nielsen
for at være dirigent

pdf icon referat-af-generalforsamlingen-2017.pdf

Byens Gårdbutik

Oplev den nye butik, der åbner i Vestergade 25, Svendborg
1.december 2017 kl. 12.00

Gå på opdagelse blandt friske fødevarer, dufte og smagsoplevelser fra de
sydfynske
gårde og haver.

ÅBNINGSTIDER december:
Man – fredag: 10 -17.30
Lørdag: 10 -14
Søndag d. 10. og 17.:10-14

2.-3. december kan du også finde Byens Gårdbutik på Julemarked på havnen i
Svendborg lørdag kl. 10-16 og søndag til 10-15.

Vi glæder os til at se jer

Byens Gårdbutik formidler lokale rå- og fødevarer og bidrager til at øge
kendskabet til et lokalområde, der bugner af dejlige fødevarer,
bæredygtighed, lokale specialiteter og kulinariske oplevelser.
Butikken drives som socialøkonomisk virksomhed, der tilbyder beskæftigelse
og opkvalificering for udsatte grupper på vej ind på arbejdsmarkedet.

Butikkens el-drevne varevogn sikrer den direkte vej fra de sydfynske gårde
til butikken og de lokale køkkener og spisesteder, mens el-ladcyklen
servicerer i byen.

 

pdf icon Byens-Gårdbutik-plakat.pdf

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Suppens dag 2017

Referat af Generalforsamlingen 2016

Velkomst v/Dorte

 

Punkt 1: Valg af dirigent

 

Per valgt til dirigent

 

Generalforsamling lovlig indkaldt

 

Lilian og Skipper er stemmeoptæller hvis kampvalg

 

Bestyrelsen præsenterer sig selv, til det er der at nævne:

 

 • Carsten er på valg – og genopstiller
 • Kasper er på valg – og genopstiller
 • Launy mangler (kommer senere)
 • Liselotte mangler (kommer senere)
 • Lars mangler

 

Per understreger: Kun medlemmer kan stemme hvis der bliver behov for at stemme

 

Punkt 2: Bestyrelsens beretning

 

V/formanden og efterfølgende v/Mikael

 

V/ Dorte

Hvem er kernekunderne på markedet? Ved man det? Sådan lød et af spørgsmålene ved sidste års generalforsamling og det tog vi alvorligt og fik lavet en Survey af Luca og Alexander fra Syddansk Universitet. Resultatet blev, at vi nu har fået bekræftet at det er et voksent publikum vi har, primært fra vores nærområde og de kommer for specialiteter og gratis smagsprøver og dem der kommer, er tilfredse med det de oplever. Det er det overordnede budskab fra de 1200, der har besvaret vores spørgeskema ud af 4800 personer, der deltog i konkurrencen om en middag på Falsled kro, Broholm slot eller Stella Maris. Heraf har vi fået tilsagn om, at vi må henvende os til disse 1200 med nyhedsmails. En spændende undersøgelse, der kan arbejdes mere med, bl.a i forhold til næste års markedsføring fordi vi fortsat mangler at få tag i de unge, selvom børnerestauranten igen var fyldt op.

Men allerede i år, har PR gruppen haft en ny og anderledes strategi, så en journalist med gode forbindelser til medieverdenen blev PR konsulent og det resulterede i færre annoncer i den lokale avis og bl.a mere fokus på de sociale medier som Facebook. Vi var i P4 Fyn, TV2, i Politikken, Fynsk-Jyske medier, Ugeaviser, Mit Svendborg og Radio Diablo. Vi nåede 15.000 besøgende og alle andre steder på Fyn regnede det, men på markedet holdt det tørt i hele vores åbningstid, så måske har vi en rigtig god forbindelse til ”dem på 1. sal”?

Som nogen af jer frivillige nok bemærkede, havde vi i år en noget kaotisk fredag under opstillingen af markedet, mangel på telte, flytten rundt på aktiviteter, forvirring om, hvem gjorde hvad og så videre. Så for at undgå en lignende situation næste år, har Camilla tilbudt at være tovholder i ugen op til markedet for at aflaste Mikael med logistikken, hvilket vi håber vi løse op for mange frustrationer og få det praktiske på skinner. Et nyt tiltag på markedet var Kulinarisk folkehøjskole, hvor man kunne høre foredrag fra udstillere under selve markedet og tilhørerne fik en god oplevelse, men desværre var vi ikke skarpe nok til at reklamere via skiltning, så for få fik glæde af oplæggene. Det må vi gøre bedre næste år.

Flere af jer var til den ekstraordinær generalforsamling den 14.09.16 , for at stemme om en vedtægtsændring, så vi kunne søge om at komme under folkeoplysningsloven, men denne ændring var ikke nok til at vi kunne blive godkendt og derfor har vi sat dette tiltag i bero. Dog fortsætter aktiviteterne blot uden tilskud.

På de interne linjer har bestyrelse holdt et udviklingsmøde i september, hvor vi har drøftet, hvad vi vil fokusere på i den kommende tid. Udvidelse af samarbejdet med Svendborg Erhvervsskole i forhold til etablering af undervisning i madkundskab, – vores gamle Madhustanke.

Kulinarisk Turistbureau; i samspil med Svendborg Event, Svendborg Kommune og/eller Syddansk Fødevareklynge? Der arbejdes på sagen………….
Kulinarisk Folkehøjskole, – uden tilskud.

Øget medlemstal, fra de nuværende 90 private og 125 erhvervsmedlemmer.
LAGsøm bogen om de lokale producenter som er godt i gang.

Og generel udvikling af vores fødevaremarked på kort og langt sigt.

Den 13. oktober havde Mikael arrangeret en rundtur for vores lokale Byrødder, embedsmænd og kulinariske bestyrelsesmedlemmer, for at besøge lokale producenter i området, med det helt klare sigte at gøre opmærksom på det potentiale, der eventuelt kan bruges i den kommende turismestrategi kommunen arbejder med. Vi var hos Skårupøre Vingaard, Aqua Vitae, Gundestrup Mejeri og Bryghus og sluttede hos Det søde Liv, hvor producenterne fik lejlighed til at fortælle deres historie og hvordan de fremmer fødevareturismen på Sydfyn i deres autentiske virksomheder. Der var stor opbakning og positiv respons fra politikkerne, så vi håber på, der bliver

arbejdet videre i de baner.

Årets Citta Slowdag foregik i Fruestræde, der var omdannet til et italiensk marked, med stemning fra tørresnore og boder, opera og undertegnede som vikar for Mikael til at dele Citta Slow certificeringer ud til nye medlemmer. Der var også i anledning af Johannes Jørgensen´s 150 års fødselsdag, åbent hus i hans æresbolig. Igen i år var solen fremme og rigtig mange besøgende nød den folkelige begivenhed. Traditionen tro var der svampetur i oktober med ”Padehattenes skræk” Anders Lykke og i helt bogstavelig forstand var svampene blevet så bange, at vi nærmest ikke mødte nogen. Heldigvis havde Mikael alligevel fremtryllet et skønt måltid i Sollerupskoven bestående af flere retter med svampe, så succesen var hjemme.

Mikael vil i sin del af beretningen komme ind på de andre ting foreningen har haft gang i gennem året, men afslutningsvis vil jeg som altid rette en kæmpe tak til vores uundværlige frivillige, vores samarbejdspartnere, Sydfyns frie Fagskole, Svendborg Erhvervsforskole, Svendborg Erhvervsskole og bestyrelsen. En særlig tak til Lars Habæk og Allan Mariager, der begge har valgt at forlade vores bestyrelse efter en stor indsats.

Vores regnskabsansvarlige gennem mange år Tove Madsen valgte at forlade os i juni i år, så efterfølgeren Svend Madsen nærmest blev kastet ind i opgaverne før markedet, men bare man hedder Madsen til efternavn …….. og regnskabet vil I få præsenteret efter beretningen.

 

V/ Mikael

I løbet af året har der desværre ikke været så meget konsulentarbejde til Kulinarisk Kontor, hvilket også kan læses i regnskabet, men der arbejdes stadig videre med LAGsøm bogen om alle de dejlige producenter der findes på øst-syd-midtfyn, samt Ærø og Langeland, bogen forventes færdig ultimo december 2017.

Forprojektet Kulinarisk Turistbureau har også fået kunstigt åndedræt vi Syddansk Fødevareklynge som hjælper med at omformulere det, så det måske kan komme i spil igen, da klyngen mener at det er for godt til at lade ligge!

Fynske Fristelser har igen spurgt om hjælp til afvikling i 2017, hvilket vi er positive overfor.

I samarbejde med SDU er vi ved at lave en omvendt Casecamp for producenterne, hvilket har til formål at kunne løfte samarbejdet med en vidensinstitution og en producent, indenfor f.eks. branding, markedsføring, markedsundersøgelse, profil eller hvad der ellers ønskes hjælp omkring.

Vi var så heldige at få beviliget 75.000 kr. af SEAF til Kulinarisk Folkehøjskole og der er penge afsat til 2017, så vi forhåbentlig får dette tiltag skudt bedre i gang, f.eks. i samarbejde med Liv i min by puljen, som der vil søges hos.

Samarbejdet imellem Svendborg Levnedsmiddelskole og os omkring Madkundskab for 6. klasserne fra Stokkebæk-Rauntzausminde og Ida Holst skolen består stadig og vi har fået en frivillig ind omkring en ny ansøgning omkring dette, lad os se hvad der sker!

 

 

Debat vedr. beretningen

 

 • Ros: Der er tilflyttere fra København som er flyttet hertil pga Cittaslow, kultur mm
 • Survey’en: Ærgerligt at der ikke kommer flere fra rundt omkring i landet. Mikael fortæller at vi har et samarbejde med ældresagen der via busselskaber har sendt 2 busser hertil
 • Ide: Skal vi ikke være en del af Egeskovs Hartland? Mikael: Vi kunne ikke i år da det var samtidig med dyrskuet
 • Mange gæster vil gerne kunne købe mere end de gør men mangler mulighed for køl samt garderobe
 • Som udstiller mangler man bedre info hvor man skal være, fx numre på standende. Camilla: det kommer næste år
 • Mere ønske om deltagelse i Hartland, evt. bidrage med børnerestaurant
 • Få børn/skoler til at lave noget udsmykning med mad på plancher som kan hænges op på hegnene rundt om markedet
 • Vi skal være opmærksomme på hvad vi annoncere vedr. markedet: Mange i aldersklassen 35-45 år går meget op i hvad de putter i munden. Dette er også et købestærkt publikum
 • Mulighed for steder man kan sætte sig ned at spise – a la Papirøen. Mikael: Vi har lokale restaurationer, fx Cafe kok, Svendborg Hotel og Cafe Wø – der bliver påpeget at disse steder er svære at finde og mange ikke er klar over at det findes
 • Der hvor man kan spise: dejligt med lidt guitar og/eller anden musik
 • Kan man integrere farver i kortene der udleveres så fx gul er drikkevarer, grøn er mad etc. Mikael gør med vilje ikke dette da der er store ændringer til allersidste time inden markedet åbner
 • Mulighed for at byen er åben under markedet vil være fint. Mikael har sammen med Mogens Balle været rundt hos de erhvervsdrivende og tilbudt lokale varer til udsmykning. Kun 3 butikker var interesseret.
 • Hvordan foregår det i Italien mht hegn om markedet? Mikael: Det foregår i Fiatfabrikkerne og der betales entre
 • Kunne man tage butikkerne med indenfor hegnet så de havde åbent i markedets åbningstider og måske de kunne have nogle markedstilbud?
 • Vi kunne indkøbe fryseposer med fryseelementer som vi kunne sælge til gæsterne
 • STOR applaus

Punkt 3: Aflæggelse af det reviderede regnskab

 

V/Revisor Michael K. Andersen, Deloitte

 

Spørgsmål:

 

 • Hvordan får vi flere medlemmer?
 • Spørgsmål til hvorfor konsulentindtægterne er faldet så drastisk. Mikael: Der har ikke været efterspørgsel på konsulentopgaver i år
 • Forslag om at bruge Facebook til at hverve flere medlemmer

 

Punkt 4: Indkomne forslag

 

Der er ikke kommet nogle forslag

 

Punkt 5: Fastsættelse af kontingent

 

Der ændres ikke på kontingentet

 

Punkt 6: Orientering om det kommende års program

 

V/Mikael

 

Spørgsmål:

 

 • Genialt at 6. klasserne kommer ud til levnedsmiddelskolen og laver mad – håber der er nogle politikere der hører dette og sørger for at alle byens 6. klasser inddrages i dette.
 • Har vi overvejet at lave en torvedag en gang om måneden med alle de små producenter/leverandører hvor man har mulighed for at købe de lokale produkter? Mikael: Vi har for nogle år siden haft fri stadeplads til brug for vores producenter. Dette blev ikke benyttet

 

Punkt 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

 • Allan træder ud af bestyrelsen. Allan sidder for Turistforeningen som arbejder på at finde en afløser
 • Carsten og Kasper er på valg. De ønsker begge genvalg og da der er ikke andre der stiller op er de hermed valgt
 • Lars Habæk træder ud af vestyrelsen. Lars sidder for Cittaslow. Istedet for Lars er Ivan blevet valgt. Ivan arbejder på Sydfyns Fri Fagskole – Ivan præsenterer sig selv

 

Punkt 8: Valg af ekstern revisor

 

Dorte foreslår samme revisor – dette blev vedtaget.

 

Punkt 9: Eventuelt

 

Dorte siger tak for at alle deltog i aften og opfordrer de der ikke er medlemmer til at melde sig ind via hjemmesiden.

Tak til Per for fint dirigentskab

 

Per siger tak for i aften og glæder sig over hvor mange der har deltaget i dette års generalforsamling