Generalforsamling i Kulinarisk Sydfyn 2015.

GENERALFORSAMLING I KULINARISK SYDFYN

Mandag 9. november 2015 kl. 18.00

 

Sted: Sydfyns Erhvervsforskole, Hellegårdsvej 63, Svendborg

Menu: Vi byder på and kål, samt nordiske oste, dertil serveres vand-øl og vin.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde

senest den 2-11-2015.

Tilmelding til spisning senest 6-11-2015 på kontakt@kulinarisksydfyn.dk

Husk at melde dig ind i foreningen via vores hjemmeside www.kulinarisksydfyn.dk

for at have stemmeret, gratis adgang til fødevaremarkedet og reduceret pris på vores medlemsarrangementer.