Velkommen til Kulinarisksydfyn.dk!
Kulinarisksydfyn.dk har følgende forretningsbetingelser. Hvis du besøger eller handler på denne side, accepterer du disse betingelser. Læs dem venligst grundigt igennem.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
Når du besøger Kulinarisksydfyn.dk eller sender email til os, kommunikerer du med os elektronisk.
Vi gør opmærksom på, at elektronisk kommunikation er lige så bindende som anden skriftlig kommunikation.

COPYRIGHT
Alt indhold på hele hjemmesiden – så som tekst, grafik, billeder, logoer, knapikoner, lydklip, digitale downloads og andet indhold tilhører Kulinarisksydfyn.dk

GENERELLE HANDELSBETINGELSER

• Abonnement
• Bestilling
• Reklamationer
• Tilbud og ordre
• Afhentning af varer
• Kulinarisksydfyn.dk mangelansvar
• Modtagelse af varer
• Transport & leveringsbetingelser
• Garanti
• Returnering af varer og fortrydelsesret
• Produktansvar

Abonnement

Med abonnementsbetaling betaler og fornyer du automatisk dit abonnement hvert år. Beløbet trækkes løbende fra det dankort, du oplyser os om. Ved oprettelse af et abonnement hos Kulinarisk Sydfyn accepterer du, at der oprettes en betalingsaftale, og at Kulinarisk Sydfyn trækker betalingen automatisk fra dit betalingskort omkring den første bankdag af abonnementsperioden. Vi sender en kvittering på e-mail for alle betalinger. Hvis betalingen og dermed fornyelsen af dit abonnement fejler (kort udløbet, inddraget eller lignende) vil du få besked via e-mail med vejledning om, hvordan du kan angive nye betalingsoplysninger og dermed fortsætte dit abonnement.

Bestilling
De varer du ønsker at bestille lægges i indkøbskurven ved at `klikke´ på “læg i kurv” ud for de pågældende varer. Ved at `klikke´ på “indkøbskurven” kan du til enhver tid se hvilke varer du har lagt i indkøbskurven samt prisen på varerne. Når du er færdig med at vælge, hvilke varer du ønsker, og når du har accepteret nærværende handelsbetingelser, går du videre til betalingssiderne, hvor du kan afgive din bindende bestilling og gennemføre betalingen. Du kan afbryde købet helt frem til det tidspunkt, hvor du gennemfører betalingen.

Reklamationer
Ved reklamationer betaler kunden selv for fragt af returvarer til Kulinarisksydfyn.dk. I tilfælde af reklamation skal ordrebekræftelsen altid fremsendes sammen med varen.
Hvis leverancen ikke er i overensstemmelse med ordrebekræftelsen, skal køber reklamere indenfor 48 timer via e-mail. I modsat fald fortabes retten til at gøre indsigelser mod mangelfuld eller fejlagtig levering.

Tilbud og ordre
Tilbudet er, hvor intet andet anføres, gældende i 30 dage fra tilbudets datering, hvorefter det anses for bortfaldet, medmindre det forinden af Kulinarisksydfyn.dk er tilbagekaldt eller ændret, hvilket kan ske uden varsel.
Enhver ordre, herunder ordre baseret på tilbud afgivet af Kulinarisksydfyn.dk, er kun bindende for Kulinarisksydfyn.dk i det omfang, den skriftlig er bekræftet, eller der i overensstemmelse med tilbudet er sket levering. Kulinarisksydfyn.dk fremsendte ordrebekræftelse anses for godkendt af kunden, medmindre denne straks fremkommer med indsigelse mod det i ordrebekræftelsen anførte.

Afhentning af varer
Har du valgt at afhente dine varer selv, sender vi en mail når varen er klar til afhentning.
Afhentningsadressen står på din ordrebekræftelse. Du skal være opmærksom på at varerne ikke er emballeret og vi anbefaler derfor at du tager dette med i betragtning, når du skal transportere dine varer.

Kulinarisksydfyn.dk mangelansvar
Kulinarisksydfyn.dk mangelansvar følger købelovens regler. Herunder skal det særligt præciseres, at hvis varen er mangelfuld, kan køber stille krav om afhjælpning, om levering, (hvis manglen er væsentlig) eller et passende afslag i prisen. Kulinarisksydfyn.dk kan dog, hvis køberen vælger at kræve ophævelse af købet eller afslag i prisen, nægte dette og i stedet tilbyde afhjælpning eller ombytning.
Såfremt køber ophæver aftalen som følge af stor forsinkelse eller væsentlige mangler ved det leverede, er denne berettiget til at kræve sit tab erstattet efter dansk rets almindelige regler, jf. dog pkt. 8. Det skal dog præciseres at glas er et ømt materiale og det kan gå itu under transport o.lign. Nogen af vores produkter tager lang tid at producere, derfor kan der i nogle tilfælde være længere forsinkelser.

Modtagelse af varer
Når du modtager de bestilte varer, skal du kontrollere for synlige skader. Hvis varen eller emballagen er beskadiget, eller bærer andre synlige tegn på defekt, skal du på fragtbrevet kvittere for modtagelsen med forbehold for eventuelle skader eller helt nægte modtagelse og lade chaufføren tage varen med igen.
Hvis ingen er hjemme til at modtage varen og denne er beskadiget, kan der ikke gøres indsigelser overfor Fragtmand og Kulinarisksydfyn.dk Derfor ser vi gerne, at der træffes aftale om, at der altid er nogen til at kvittere for varen. Evt. naboen, et familiemedlem eller lignende Efter du har kvitteret for modtagelsen af varen, overgår ansvaret for varen til dig.

Kulinarisksydfyn.dk yder ingen garanti på brudskader, efter kvittering for modtagelse.
Det er meget vigtigt at du ikke monterer en vare, for dernæst at reklamere over fejl og mangler.
Hvis du har modtaget en vare med fejl og har kvitteret med forbehold, skal du kontakte Kulinarisksydfyn.dk på e-mail kontakt@kulinarisksydfyn.dk og referere med ordre nr. Samme regler er gældende ved afhentning af varer på vores adresse.

Transport & leveringsbetingelser
Når du har bestilt din varer hos Kulinarisksydfyn.dk, modtager du en bekræftelse på at vi har modtaget din bestilling.

Ved større leverancer bliver du underrettet om leveringstidspunkt på e-mail senest 3 dage før levering, så du har mulighed for at være hjemme og kvittere for modtagelsen.
Hvis du ikke er hjemme, har du mulighed for at hente varen på fragtcentralen, indenfor 8 dage. Du skal dog huske din kvittering og Id-kort. Hvis du ikke afhenter inden 8 dage, betales ekstra fragtomkostninger af kunden selv. Det kan også aftales, at varen må stilles på adressen, på eget ansvar.

Varen bliver leveret til hovedindgang, indkørsel eller efter vurdering fra fragtfører. Levering til bagsider af huse eller på f.eks. 2.sal i etageejendomme, er ikke normal procedure.
Vi har normalt en leveringstid på ca. 2 – 8 dage, det kan dog variere i ugerne 28-29-30, samt op til jul og nytår. Særlige forhold vedrørende levering vil fremgå af produktbeskrivelsen og du kan forvente besked, hvis der skulle være særlige opståede forhold ang. levering. Ved forsinkelser kan Kulinarisksydfyn.dk ikke stilles til ansvar herfor.

Kulinarisksydfyn.dk sørger for forsikring af forsendelsen og vil i tilfælde af beskadigelse af pakken under transporten, holde dig som kunde skadesløs. Modtagelse af varer. Eventuelt oplyst leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges.

Køber er berettiget til at ændre tidspunktet for levering i af de(n) pågældende vare(r) inden levering har fundet sted. Men Kulinarisksydfyn.dk skal have besked senest 24 timer før aftalte leveringstidspunkt på e-mail: kontakt@kulinarisksydfyn.dk

Kulinarisksydfyn.dk leverer ikke til Bornholm og andre ikke brofaste øer og udlandet, herunder Grønland og Færøerne. Medmindre merpris for fragtomkostninger aftales forud.

Garanti
Kulinarisksydfyn.dk yder den normale garanti efter købelovens bestemmelser.
Kulinarisksydfyn.dk yder ingen garanti på brudskader, efter kvittering for modtagelse.

I tilfælde hvor kunden ønsker at reklamere over en vare købt hos Kulinarisksydfyn.dk og varen ikke er reklamationsberettiget skal kunden afholde udgifter for Kulinarisksydfyn.dk iht. statens takster for kørsel, fragt og lign. Alle reklamationer skal anmeldes til via e-mail.

Returnering af varer og fortrydelsesret
Der er normalt ikke fortrydelsesret på fødevarer ifølge købeloven. Skulle du fortryde dit køb, kan alle varer -som ikke er fordærvelige eller specialfremstillede- returneres inden 21 dage efter modtagelse, hvis varen er tilbageleveret i væsentlig samme stand og mængde. Originalemballagen skal desuden returneres i en stand, der gør et videresalg muligt, idet der på emballagen er anvist brugbare oplysninger om produktets anvendelse såvel som mål/værdier, som er nødvendig info for vores andre kunder. Da der ikke kan skaffes ny emballage til produkterne, har emballagen stor værdi for produktet og skal derfor med retur. Det er derfor vigtigt at der ikke sættes tape eller andre klistermærker direkte på original emballage.
Specialfremstillede varer dvs. varer, som er fremstillet specielt til dig, tages ikke retur.

Hvis du fortryder dit køb, inden du modtager varen, skal du blot nægte modtagelse af varen. Du skal dog være opmærksom på, at returfragten påhviler dig. Denne returfragt er ikke nødvendigvis den samme som du har givet for at få den sendt til dig. Varer, der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse uden forudgående aftale. Kunden har selv ansvaret for at varen kommer frem i hel stand. Når du har bestilt en vare hos Kulinarisksydfyn.dk betragtes ordren som bindene og du kan derefter ikke fortryde bestillingen.

Er du oprettet som kunde i systemet, kan du til enhver tid anmode om, at vi sletter dine data. Dette gøres ved at sende en e-mail til: kontakt@kulinarisksydfyn.dk

Produktansvar
Kulinarisksydfyn.dk er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven. Efter modtagelsen af varen fralægger Kulinarisksydfyn.dk sig ethvert ansvar for personskade.

SPØRGSMÅL:

Har du spørgsmål til vores handelsbetingelser, er du altid velkommen til at emaile os på: kontakt@kulinarisksydfyn.dk