Indkaldelse til generalforsamling 2017

Torsdag d. 16. november klokken 18:00 til 22:00, Erhvervsskolen, Ryttervej 65, Svendborg

Der indkaldes hermed til den årlige ordinære generalforsamling. Vanen tro er vi vært for lidt til ganen såvel som til maven, hvor vi dette år byder på kogt torsk a la Ærø og lokal øl. Dagsordenen for dagen er givet som nedenstående:

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning v/ formanden

3) Aflæggelse af det reviderede regnskab

4) Indkomne forslag

5) Fastsættelse af kontingent

6) Orientering om det kommende års program

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer

8) Valg af ekstern revisor

9) Eventuelt

Har man forslag til denne, skal dette være bestyrelsen i hænde senest d. 9. november pr. mail til kontakt@kulinarisksydfyn.dk. 

Bemærk: tilmelding sker, ligeledes, pr. mail til Mikael Hansen på kontakt@kulinarisksydfyn.dk senest fredag d. 10. november, og at det kun er aktive medlemmer af Kulinarisk Sydfyn med medlemskort, der kan deltage, og har stemmeberettigelse på aftenen.

Mangel på stemmekort og medlemsnummer: hvis dette er tilfældet så tryk HER og meld dig ind med det samme.