INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2020

Onsdag d. 11. november klokken 18:00 til 22:00, Erhvervsskolen, Ryttervej 65, Svendborg

Der indkaldes hermed til den årlige ordinære generalforsamling. Vanen tro er vi vært for lidt til ganen såvel som til maven, hvor vi dette år byder på:

Bønner, linser, ærter og grønt fra de Fynske marker.

 Dagsordenen for dagen er givet som nedenstående:

DAGSORDEN:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning v/ formanden

3) Aflæggelse af det reviderede regnskab

4) Indkomne forslag

5) Fastsættelse af kontingent

6) Orientering om det kommende års program

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer

8) Valg af ekstern revisor

9) Eventuelt

Har man forslag til dagsordenen, skal dette være bestyrelsen i hænde senest den 4. november pr. mail til kontakt@kulinarisksydfyn.dk

Bemærk: tilmelding sker ligeledes, pr. mail til Mikael Hansen på kontakt@kulinarisksydfyn.dk senest mandag den 9. november!

Grundet Covid 19 må vi desværre kun være 50, tilmelding er derfor i år  kun muligt for  aktive medlemmer af Kulinarisk Sydfyn med medlemskort, og foregår efter først til mølle princippet, håber på forståelse for dette.

Hvis medlemskab ønskes, så tryk HER og meld dig ind med det samme.