Referat af Ekstraordinær Generalforsamling 14-09-2016

Ekstraordinær generalforsamling 14/9/16

 

Dorthe Hoff byder velkommen

Dirigent skal vælges, Per Holm indstilles, Per Holm vælges enstemmigt.

Forsamlingen er lovligt indkaldt.

Det er i dag en ekstraordinær forsamling, med henblik på at ændre §2 ved at tilføje en §2a.

MH: Vi vil gerne ændre paragraffen til at blive folkeoplysende og komme ind under folkeoplysningsloven og dermed kunne blive mere undervisende. Dette skal ske for at vi kan blive berettiget til støttende midler i undervisnings sammenhæng.

 

Spgm.: Laver man sit eget lille forbund så?

MH: Man tilpasser sine vedtægter, således at man kan godkendes folkeoplysende og at vi deraf kan give viden i større grad.

Spgm.: Skal man være demokratifremmende?

MH: Det er et krav at dette indføjes, for at kunne blive godkendt, ja.

 

Der indgåes til afstemning, der er ingen der stemmer imod. Ændringen vedtages.

 

Generalforsamlingen afsluttes uden nogen eventuelle kommentarer eller spørgsmål.