Referat af generalforsamlingen 2014

Vi takker alle for en god aften og spændende generalforsamling der bød på nye kræfter til bestyrelsen såvel som gode beretninger fra Dorte og Mikael.

Du kan læse hele referatet herunder.

 

Referat af Generalforsamlingen for Kulinarisk Sydfyn 2014

1.      Valg af dirigent

Der foreslås Per Holm til dirigent, ingen andre forslag. Per Holm vedtages.

Der nævnes her de poster der er på valg.

2.      Bestyrelsens beretning v/ formanden

Dortes del

Som I kender det fra tidligere år, vil Mikael Hansen og undertegnede dele årets beretning i to dele, hvoraf min er et udpluk af årets begivenheder.

Efter sidste års marked fulgte Æbleræs, Høstmarked, Julemarked og som et nyt tiltag ”Restaurationernes dag, hvor kokke fra de fleste restauranter i Svendborg stillede op med hver deres suppe til bedømmelse hos publikum. Sidstnævnte kom rigtig godt fra start og Mikael havde egenhændigt kreeret et blændende trofæ i form af en suppesten, som skal gå på omgang hos de respektive vindere. Alle nævnte arrangementer er foregået i Maritimt Center, som er vores gode samarbejdspartner.

I foråret bød et af medlemstilbuddene på et pastakursus med en ægte italiensk mama og der blev produceret bjerge af pasta af begyndere og øvede i skøn forening. Billeder derfra kan nydes på hjemmesiden.

Til dette års fødevaremarked havde Mikael fået den idé at invitere fødevareminister Dan Jørgensen til at åbne for herlighederne og hvad der i første omgang virkede vanvittigt, på det altid kritiske tidspunkt, viste sig at blive en rigtig god oplevelse for både os og udstillere. Den meget udskældte minister udtrykte med hjerte og holdning, hvad det betyder med lokale producenter, sunde fødevarer og Kulinarisk Sydfyn som bærere af en vigtig kultur for at samle mennesker om den gode fødevareoplevelse.

Både fødevareminister og undervisningsminister har begge været fremme med tanker om vigtigheden af at justere vores madvaner og sidstnævnte har bl.a brugt Loma fra Nymarkskolen som eksempel på et gavnligt tiltag i den retning, hvilket har fået vores bestyrelse til at arbejde videre med, om vi kan være medspillere i den debat.

På grund af torvets renovering havde vi inddraget rådhusgården og efter ommøblering af hegn og parkeringspladser, blev det en rigtig god plads og med adgang til parkeringskælderen som opvask og en fint beskyttet børnerestaurant.

Ved Nordisk Ostefestival var en af gastronomiens pionére Søren Gericke dommer og for mit eget vedkommende var det med ham min interesse for god mad startede tilbage i firserne med sammenslutningen ved navn ”Les amis de Saison”. Altså starten på ideén med at bruge årstidens råvarer.

En anden ”grand old man” i denne sammenhæng er Jens Lindberg fra Grand Fromage, der hvert år afholder ostefestivalen for os og jeg vil gerne videregive en lille del af, hvad han har skrevet til Mikael; ”Som gammel veteran vil jeg ønske jer alle en god generalforsamling og meddele at Kulinarisk Sydfyn er en højdespringer i Dansk fødevare kulturarv. Ikke mindst, når man ser på fødevarefestivaller, som får tilført store midler fra såvel sponsorer som fra statskassen. Der er utrolig flot, hvad I præstere alle kvinder og mænd hvert eneste år. Tak for det, vi glæder os til at komme 2015”

I fortsættelse af dette vil jeg gerne pointere, at der også fra bestyrelsen skal lyde en kæmpe tak til alle jer frivillige, der gør vores marked muligt og til den oplevelse det er for udstillere og gæster. Frivilligheden kan have trange kår, eftersom man i flere forbindelser tager den for givet og det må og skal vi ikke på noget tidspunkt komme til, om det er to timer man vil give eller hele dage.

På årets Citta Slowdag var Bo Rino vært ved en bustur til Gundestrup Mejeri og Bryghus, Hellevgård på Tåsinge og sidste stop hos ZoZozial i Svendborg. 50 glade indfødte og tilflyttere fik en god oplevelse betalt af Svendborg Kommune.

Som I sikkert har læst, har man besluttet at trække turismedelen tilbage fra Udvikling Fyn og herefter etableret Svendborg Event, der får til opgave at koordinere en lang række begivenheder i vores område og dette kontor får sin leder fra januar 2015. Kulinarisk Sydfyn er tilbudt en plads i bestyrelsen og vi håber på et godt og givtigt samarbejde fremover.

Afslutningsvis vil jeg nævne, at vi på nuværende tidspunkt har 118 private medlemmer og 132 erhvervsmedlemmer. Tallet for de private medlemmer var langt højere sidste år, hvilket ikke mindst skyldtes en massiv indsats på selve markedet. Bestyrelsen vil drøfte, hvilken strategi vi vil anvende i 2015, men håber I tilstedeværende vil sprede det gode budskab om at melde sig ind.

Tak til Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg Erhvervsskole, vores revisor, samarbejdspartnere, Tove Madsen, Bo Rino, Hjalte Mansa og Mikael og til min bestyrelse med særlig tak for indsatsen til Erik Nielsen, der har valgt at stoppe som bestyrelsesmedlem.

Mikaels del

Der hjælpes med, ud over de ting som Dorte nævnte, også andre partnere og aktiviteter, heriblandt havnefestival, kirsebærfestival, undervandsjagt, pastakursus, turen til Salone del Gusto, etc.

Samarbejde med fjord og bælt ved markedet med nye både, et meget dybdegående område på årets marked, men virkelig godt i år! DM i Grill har nu været hos os 2 år i træk og vil gerne komme for 3. år, den kommende sommer. Nordisk Ostefestival bød i år et stærkt dommerpanel, kommer igen til næste år, med allerede nu fastsat stærkt dommerpanel.
Børnerestauranten var imponerende og gav stort indtryk på forældre, børn og fødevareministeren – det er et koncept vi skal arbejde videre med.
Madbloggerne live – vi havde 10 bloggere i år, vi satser på at få det samme igen til næste år.

For første gang afholdte vi Fionia Beer Festival, lørdag gik godt, søndag regnede væk. Spændende initiativ og gode oplevelser, god feedback og et koncept der bliver undersøgt nærmere for dets fremtidige muligheder.

Kulinariske ture:
2 stk fra Bøsøre camping som desværre blev aflyst.
Vi havde endvidere 1 tur med OB’s sponsorer og 1 med Hotel Svendborg som mere og mere bruger os som formidlings partner.

Endvidere samarbejde med:
Svendborg kommune igennem Cittaslow delen. Dette er fortsat fint.
LOMA – Fortsat mere udvikling og fokus på dette. Godt projekt der giver meget til eleverne og eleverne selv finder spændende.
Kulinariske vægterture i sammenhæng med Fynske Fristelser. God måde at komme omkring på i andre områder.
Jagtmiddag med Valdemar Sejr tema. Spændende 12-retters oplevelses aften.
The Big Five – vi har afviklet det, fint arrangement.

Vi sidder i bestyrelsen hos:
Fynske Fristelser og Smagen af Fyn.

Endvidere et samarbejde m/Væksthus Syddanmark omkring:
Kulinariske Ture
Strandsafari Stationer
Vild Festival

Derudover har vi et stærkt samarbejde med:
Karen Elberg, Meet the Locals
Sønderjyske fristelser
Fynske Fristelser
Småøernes Fødevarenetværk
Slowfood Fionia, Århus, Lübeck og Skåne
Hotelgruppen Svendborg
MAD i Århus
Bondens Marked
Den frie Fagskole, Skårup
Maritimt Center Danmark
Syddansk Fødevareklynge
Svendborg Ervervsforskole

” Vi laver rigtig meget! Men vi mangler at få det i et større sammenhæng, det ville være rart at få skabt et sammenhæng imellem det hele”.

Spørgsmål

Der spørges ind til hvorfor at vores arrangementer til tider ikke bliver til noget, der undres herover?
Der kommenteres i forhold til funktion og tilgængelighed af web butikken.
Der nævnes at der fra Mikaels side ønskes så mange som muligt arrangementer gennemført, men der er økonomiske begrænsninger i forhold til minimums mængder.
Der kommenteres at der støttes tanken om at holde arrangementer, stort set uanset størrelse.
Kan der skabes større synlighed for vores arrangementer?
Kan man bruge andre midler?
SMS?
Torvedage?
Opslag på skoler og Skoleintra’er?

 

Angående samarbejdet med Svendborg Event
Der skete miskommunikation op til dets etablering, med kommunen. Man har derfor ikke været lige så meget inde over som ønsket. Vi er sidenhen blevet tilbudt plads i bestyrelsen og dette er blevet godtaget af bestyrelsen, efter møde med borgmesteren/kommunen, omkring dette mulige samarbejde. Der er i denne proces sikret identitets baggrund og at man kan træde sikkert ud af det mulige samarbejde.
Der kommenteres at dette er et positiv i forhold til arrangements opmærksomheden.
Der kommenteres at man har valgt at sidde med ved bordet, da man tror på at der er større indflydelse ved at sidde med ved bordet, kontra at sidde udenfor samlingen.

Vil man blive større eller forblive samme størrelse?
Man ser ikke vækst som en negativ, men ønsker at gøre det under forhold der sikrer kvaliteten.

Der kommer ros til at man gør mere nu for at få børnefamilierne med.

Vedhæft meget gerne billeder til erhvervsmedlemmer op til arrangementer.

3.      Aflæggelse af det reviderede regnskab

Der uddeles foldere med årets regnskab.

Bestyrelsen har underskrevet og godkendt årets regnskab.

Der er afgivet en blank påtegning til årets regnskab. Det er dermed godkendt. Der er i år skabt et overskud på 91.257,- DKK. Dette anskues som positivt og ikke markant under sidste års overskud. Årets omsætning er på 1.5 mill. Dette er stort og godt for organisationens størrelse. Der er en større indkomst i år, end sidste år, for årets marked – dette er positivt.

”Et utrolig flot resultat”

Årets regnskab godtages uden videre spørgsmål

 

4.      Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 

5.      Fastsættelse af kontingent

Der er intet forslag om kontingentændringer. Der vedtages ingen ændringer.

 

6.      Orientering om det kommende års program (og budget)

Man ønsker at arbejde videre med skolekøkken projektet og der undersøges hvilke fondsmidler man kan bruge til dette.

Der ønskes et større fokus på vores lokale producenter – der kommer nok et oplæg til en oplevelses pakke med dette, igennem en ansøgning til fonds midler.

Vi vil gerne arbejde videre på fødevaremarkedet.
Friis-Holm samarbejde – At kunne lave sin egen chokolade på markedet?
Smagens Sprog – At få noget alternativ mad ind på markedet

 

7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer

2 på valg i år
Mikael Hansen samt Carsten V. Nielsen.

Der er en 3. post der er ledig.

 

Hvem stiller op?

Mikael Hansen genopstiller
Carsten V. Nielsen genopstiller
Kasper Leander stiller op til sidste post.

Der stiller ikke andre op til bestyrelsen. Disse vedtages enstemmigt.

Bente Rasmussen udpeges som producent repræsentant. Hun godtager denne position.

 

8.      Valg af ekstern revisor

Der foretages ingen ændringer, Michael Mortensen fra Deloitte genvælges som ekstern revisor.

 

9.      Eventuelt

Der er ingen punkter.

 

Generalforsamlingen erklæres for overstået – tak fordi i kom.