Referat af Generalforsamlingen 2015

Kulinarisk Sydfyn – Generalforsamling 2015

 

Per Holm indstilles til dirigent, vælges enstemmigt.

Der er ikke indkaldt med 14 dages varsel og der er derfor ikke indkaldt lovligt. Bestyrelsen indkalder ekstraordinært til en forsamling pr dags dato, nu, dette er vedtaget i bestyrelsen.

1.   Valg af dirigent

Per Holm blev valgt

2.   Bestyrelsens beretning

Dortes beretning

Jeg har læst et sted, at helt tilbage i 1500 tallet kom Svendborg på fode igen efter en krise, på grund af sin fødevareproduktion, så der er en lang tradition i området for at beskæftige sig med netop det tema.

Her i 2015 har foreningen og Nordens største fødevaremarked eksisteret i 15 år og i bestyrelsen har vi oplevelsen af at være trendsættere i forhold til, at der overalt i Danmark dukker nye fødevaremarkeder op, senest ”Spis Odense” med mange penge i ryggen.

Man kan i den forbindelse vælge to modeller; at vi kan være stolte af at blive kopieret eller vi kan være bange for at blive overhalet af noget større eller bedre. Uanset, hvilken af de to vi vælger, har bestyrelsen taget fat på arbejdet med at se på, hvor vi vil lægge vores kræfter og hvor vi vil bevæge os hen i den nærmeste fremtid og på længere sigt.

Fra 2013 hedder vores mission; ”Kulinarisk Sydfyns idégrundlag er at bringe mennesker sammen om kulinariske oplevelser”.

Visionen; ”Vi vil være det mest ambitiøse brand i Danmark”!

Begge dele er essensen af foreningen og det kræver at vi ser indad og ikke hviler på laurbærrene. Vi ønsker fortsat at have fokus på markedet, på at udvikle det og være nyskabende og samtidig bevare den folkelige tilgang og bredden i tilbuddene.

Vi har haft ca.15.000 besøgende i alle aldre og en fantastisk stemning på området, til trods for, at der på Ramsherred stod telte på en byggeplads og støvet stod de besøgende og udstillerne om hovedet.

Børneaktiviteterne havde stor søgning og fortjener at få en mere fremtrædende placering fremover. DM i Grill var som tidligere tilfredse med vores samarbejde og flere udstillere havde udsolgt meget tidligere end markedets åbningstid, så de var også glade. Nordisk Ostefestival, denne gang med 88 tilmeldte oste, er et fagligt stærk brand, men kunne tænkes at lægges som en selvstændig event, da den overvejende er for fagfolk og de mere nørdede ostespisere.

Sidste år nævnte jeg, at vi blev tildelt en plads i bestyrelsen i Svendborg Event og udover de bestyrelsesmøder som vores udsendte Carsten Nielsen deltager i, har der været afholdt møder med lederen og bestyrelsesformanden, for at informere om Kulinarisk Sydfyns aktiviteter og afstemme forventninger til samarbejdet, hvilket tegner lovende, da vi bliver opfattet som en seriøs aktør i byen.

Vores ønske om et Madhus i Svendborg, der både skulle rumme madundervisning for skoleklasser om dagen, aftenskoler, teambuilding og arbejdende madværksteder med gamle håndværkstraditioner, blev i denne omgang skudt til hjørne efter et møde med direktøren for Børn og Unge, der hellere, sammen med politikerne satser på at udbrede Loma til flere skoler end samle dem alle i et fælles hus. Det må vi jo bøje os for og samtidig glæde os over, at flere skoler har valgt at møde op hos vores samarbejdspartner på Levnedsmiddelskolen og få undervisning i madlavning hele dage, i stedet for de traditionelle par timer om ugen. Dokumentation i form af billeder af glade og engagerede børn kan ses i indgangspartiet på den nævnte skole.

Citta Slowdagen blev i år afholdt i Ribers gård i det smukkeste solskinsvejr og Bo Rino og søn afviklede en populær buffet til 160 spisende gæster, som et godt udstillingsvindue for vores forening og vores samarbejde med Svendborg Kommune.

Kulinarisk Sydfyn bliver til stadighed kontaktet med forespørgsler fra nær og fjern om støtte og samarbejde. Blandt andet fra projektet med oprettelsen af en Frugthave på Tåsinge til bevarelsen af gamle æblesorter, – etablering af Øhavscentret i Christiansminde, hvor vi i forvejen har samarbejde og fra Region Syddanmark, om vi ønsker at søge midler til et forprojekt om oprettelsen af et Kulinarisk Turistbureau og dette i forlængelse af Svendborg Kommunes turismestrategi. Alle disse henvendelser ser vi som en kolossal anerkendelse af vores position indenfor området med at skabe opmærksomhed på Fyn som Danmarks Have og på fødevare i særdeleshed.

Øvrige arrangementer og tiltag omtales i Mikaels del af beretningen.

Som altid ønsker bestyrelsen at give udtryk for sin glæde og taknemmelig over, at vi i foreningen har så gode frivillige – og trofaste samarbejdspartnere. Frivillig Lone Møller har flere gange sagt, at det er utroligt så fin en medlemspleje vi giver, men vi opfatter den som særdeles vigtig, da vi ved, at mange foreninger og arrangementer misunder os vores korps af engagerede og troværdige mennesker, der arbejder for en fælles sag. Uden jer er det ikke muligt at løfte opgaverne! Det skal måske bemærkes, at vi fik hjælp ved dette fødevaremarked til frivilligpleje, da én af vores udstillere, stillede op med udskænkning af gin før hjælpermiddagen og fik skabt en stemning lidt ud over det sædvanlige niveau!

Tak også til Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg Erhvervsskole Levnedsmiddelafdeling og til Sydfyns Fri Fagskole, der hver varetager store opgaver på markedet og ved andre tilbagevendende aktiviteter.

Hans Skjerning fra Kold College har valgt at trække sig, efter at have været i bestyrelsen i 15 år og Mogens Balle fra henholdsvis Shopping Svendborg og Fynske Medier har ligeledes ønsket at udtræde af bestyrelsen. En stor tak til begge for indsatsen.

Til sidst, en tak til de ansatte, til bestyrelsen og vores netværk for godt samarbejde i det forgagne år.

På bestyrelsens vegne

Formand

Dorte Hoff Erichsen

Mikaels beretning

Vi gik i år ud med et postkort, med et budskab om ”hvem inviterer du?”, da vi har opfattelse af at mange besøger familie og venner til markedet.

Der var i år lidt færre gæster end sidste år, vi er ikke overbeviste om skylden hertil, vi kæmper dog for at udligne det til kommende år. Der var i år 4 dommere til Nordisk Ostefestival af bredt og spændende felt. DM i grill var hos os for 3. år i træk, vi planlægger at flytte dem til kommende år og har påtalt det over for dem, de arbejder på bedste løsningsforslag med os. Børnerestauranten var der igen i år, der var 4 rette og den var fuldt ud booket begge dage! Meget attraktiv børneevent! Vi havde et nyt børnetiltag med chokoladeværksted til børn, af to chokolade VM vindere, det var et godt event med spændende måde at hive børnene ind i de gode råvarer. Endvidere havde vi også Nordea Fonden med det gode liv event for børn og unge. Havets hemmeligheder var der igen, igen og er kommet for at blive – det er et spændende og interagerende event for børnene, som skaber en fantastisk familie platform på markedet. Sundhedsplejersken var på banen igen, vi og folk var glade for dem! Fortælleværkstedet var der igen i år og oplevede i år pladsmangel på deres events.

Snart har vi igen restaurationernes dag med årets suppesten, det kommer til februar og vi glæder os til et fantastisk event igen, igen.

Vi var også en del af Fynske Fristelser, som vi har hjulpet til med i nu to år. Bl.a. med The Big 5 af fynske restauranter der lavede nyfortolkninger og vi lavede de klassiske middelalder fortolkninger. Dette indebar også ”battle of nations” event, med ægte middelalderkamp, autentisk oplevelse men også stærk oplevelse. Igen lavede vi vægter ture, som begge dage var udsolgte.

Fionia Beer Festival er i år blevet udsat grundet mismatch med svenske events og det er nu rykket til februar i stedet.

Æbleræs i samarbejde med maritimt center, glacerede æbler og hyggelig familieoplevelse.

Økologisk marked havde i år lidt flere besøgende og udstillere.

Julemarkedet kommer d. 9/10 december, pt. 79 udstillere! Kom ned og smag, nyd og køb ind til jul.

Cittaslow arrangement i Ribers gård.

Medlemsaktiviteter: Ikke lige så mange aflysninger i år. Slowfood tur med medlemmer, spændende og smuk tur med besøg hos både lokale og Salone Del Gusto.

Odense Dyrskue restaurant, kun med produkter fra fynske producenter, det var en succes, men første gang at de havde oplevet en restaurant som succes. Det var et super pop-up sted!

Vild Festival, i år på Aarø, vi arrangerede, i samarbejde med Espersen.

Madkundskabs undervisning på nogle skoler, super arrangement der interagerer helt anderledes med eleverne og skaber meget dedikerede, nysgerrige, smagende og glade elever.

Senere berøres Bogen-LAG Søm og Kulinarisk Turistbureau.

Der afsluttes

Åben debat

Færre gæster

Kan bedre PR løse det? Der blev i år kørt stor PR indsats på online medier samt Go-Cards promotion. Der er et budget på 130.000 til at markedsføre hele markedet på. Ud fra disse, satses der på nærområdet. Et nationalt dækkende budget ville være markant større end 130.000 kr. og derfor satses der lokalt.

Bør man overveje at skifte navn? Vi er gået fra meget lokale til at ramme alle vi kan pt lokalt, bør vi dække bredere?

Er det mangel på markedsføring eller er det fordi at produktet er for stationært og bliver et produkt der gentager sig selv i for stor grad? Vi forsøger os med nye tiltag, heriblandt de implementerede ting til børnefamilier. Samtidig er der mange gengangere, da vi går efter et garanteret kvalitetsniveau.

Fynboerne ved at vi er her! Måske skulle vi satse mere på at få resten af landet informeret?

Kan man lave en ”afstikker” til andre byer med markedet? Pop-up marked? Det er mange af de samme udstillere rundt omkring i landet, her er det også den værdi og oplevelse som vi byder på, på Sydfyn, der tiltrækker.

Børnerestauranten – Kan man udvide den? 2 arrangementer på en dag? Vi skal udvikle på det vi har, men ikke skifte navn eller lokalitet.

Hvem er kernekunderne på markedet? Ved man det? Det kan man godt, det er folk på 40+ som der nyder de gode råvarer, men ønsker også at brede os mere ud og få yngre mennesker med.

”Selve navnet markedsfører vores produkter og historie, jeg vil meget gerne understøtte at vi bibeholder navnet!”

I større grad at ramme de lokale turister der er her i perioden? Samtidig gives der ros til bestyrelsen.

Kan man lave noget til de studerende? Events specificeret på dem? Det er en svær kamp mod Tinderbox og økonomien.         Kan man hive flere foodtrucks ind og rammer segmentet der?

Markedsføring i grill segmenter?

Flere lokale kommer ikke for DM i Grill, men for produkterne. Grill folkene skal nok finde DM i Grill uanset hvad.

Kan man lave en gratisudgave, med mere musik og fælle oplevelser?

Kan man lade sig inspirere af Kødbyens markedsoplevelser med musik og trucks?

Kan man lave flere kurser på markedet?

Har vi plads til mange flere gæster? De godt 15.000 vi har nu, er mange, men det er også begrænset hvor mange flere vi kan rumme.

Kan man have et større ”madsalgs/kuponhæfte” salg?

Fornyelse af boder og mindre øl/spiritus?

 

Formandens beretning er herefter godkendt

3.   Aflægning af regnskab

Det er opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiviteter. Der er altså ingen bemærkninger til regnskabet.

Indtægter for 1.642.029,- samt udgifter for 1.694.788,- og dermed et samlet underskud på -52.037,- kr. i indeværende år. Har i opgørelsestiden 213.000,- i egenkapital.

Regnskabet godkendes

4.   Indkomne forslag

Der er indkomne forslag.

”§3 – Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen, der suverænt tager stilling til sådanne anmodninger” er ikke længere relevant. Dette er derfor taget ud af vedtægterne.

”§4 – Bestyrelsen består af 7-13 personer, hvoraf de 7 udpeges således:” og ”KOLD College” fjernes fra listen samt at det ”Smagen af Fyn producent”.

”Punkt 6, orientering om program og budget” skal ændres til ”punkt 6, orientering om program”

”til almennyttige formål indenfor rammerne af §2”

” ændret … og 9. november 2015”

Alle ændringer vedtages


 

5.   Fastsættelse af kontingent

Der foreslåes at kontingentet fastholdes.

Hvorfor er der færre indtægter fra kontingent? Der er færre medlemmer. Der kunne være mulighed for at hverve medlemmer på markedet?!
”det er en god idé at lave et medlemstelt”

6.   Orientering om kommende års program og budget

Vi har søgt projektpenge ved LAG SØM.

Der er et bogprojekt i gang, med KS og Ærø samt Langeland. 380.000,- dog ikke en stor indkomst, det er næsten rent produktion.

Regionen har holdt møder med os om et Kulinarisk Turistbureau. Vi har fået 500.000,- til et for-projekt. Det skal dække Sydfyn, Langeland, Ærø, Sønderborg og Aabenraa.

7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer

Dorte og Camilla er på valg, begge bliver genvalgt.

Søren Friis fra Kvickly i Jægersgade overtager Mogens Balle’s plads.

8.   Valg af ekstern revisor

Der peges på Deloitte som genvalgt ekstern revisor, vælges.

9.   Eventuelt

 • KS til byens kulturkanon.
 • Svendborg Event vil gerne have møde med os om vores frivillige og arrangement hjælp – ønsker vores frivillige dette?
  • Man er frivillig hos KS pga. arrangementet og ikke bare for at være frivillig – vi skal ikke i en fælles kurv.
   Det skal være et tilbud/tilvalg.
 • Kan vi have et ”world food court” på markedet?
 • Det er en hæmsko at der skal betales entré
  • Der vil være støre gennemstrømning ved at have gratis adgang

Der lukkes af dirigenten.

Formanden siger tak og den ekstraordinære generalforsamling lukkes.