Konkurrencebetingelser

FB-konkurrencebetingelser:

Gælder for Facebook-konkurrencer for Kulinarisk Sydfyn – fødevaremarkedet 2017.
Sådan deltager du – og sådan findes vinderen:
Du deltager i konkurrencen ved at skrive en kommentar i kommentarfeltet, samt “like”, dvs. synes godt om vores officielle Facebookside, der er tilknyttet opslaget med konkurrencen.

Vinderen offentliggøres i et nyt opslag efter svarfristen, eller der svares direkte på den udtrukne vinderes kommentar. Bemærk: Vinderen ”tagges” IKKE, da dette ikke er lovligt, så hold løbende øje med facebooksiden, hvis du deltager i konkurrencen.

Bemærk: at vinderen inden 48 timer skal kontakte Kulinarisk Sydfyn med sine kontaktdata på kontakt@kulinarisksydfyn.dk, så det kan aftales, hvornår præmien kan afhentes. Hvis vinderen ikke har henvendt sig til Kulinarisk Sydfyn inden for 48 timer – så trækkes en ny vinder. Man kan deltage under forudsætning af, at retningslinjerne for brugen af Facebook overholdes. Konkurrencen er ikke købsbetinget. Kun personer bosat i Danmark kan deltage.

Om præmien:
Præmien, og præmiens værdi, fremgår af konkurrenceopslaget på Facebook. Præmien skal afhentes hos Kulinarisk Sydfyn, og kan ikke byttes til kontanter eller andre varer.

Hvordan udtrækkes vinderen?:
Alle kommentarer tilknyttet konkurrence-opslaget, tages i betragtning og vinderen findes ved tilfældig lodtrækning af Kulinarisk Sydfyn. Ved lodtrækning sammenholes også, hvorvidt vinderen har “liket”, også kaldet “synes godt om”, siden.

Konkurrencen arrangeres af:
Kulinarisk Sydfyn
Ryttervej 65
5700 Svendborg
Telefon 6022 2782
CVR: 31955084
Email: kontakt@kulinarisksydfyn.dk

Andre vilkår:
Ansatte hos Kulinarisk Sydfyn må ikke deltage i konkurrencen og man skal være fyldt 18 år for at deltage. Arrangøren kan aflyse denne konkurrence på et hvilket som helst tidspunkt uden derved at pådrage sig nogen form for ansvar. Nærværende regler kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel.
Persondata: Ved deltagelse i konkurrencen gives samtidig samtykke til evt. registrering af navn og øvrige nødvendige kontaktoplysninger. Oplysningerne vil alene være tilgængelige for Kulinarisk Sydfyn og vil blive opbevaret forsvarligt. Kulinarisk Sydfyn er ikke ansvarlig for evt. tryk- eller slåfejl. Denne konkurrence er på ingen måde sponsoreret af, støttet, administreret af eller associeret med Facebook og Facebook har intet ansvar for elementer i denne konkurrence.