Foreningen Kulinarisk Sydfyn

Foreningens hjemsted er i Svendborg Kommune.

”Kulinarisk Sydfyn” er en upolitisk forening og skal ikke varetage enkelte branchers, foreningers eller virksomheders kommercielle eller politiske særinteresser.

Foreningens formål er at synliggøre og markedsføre regionale råvarer, producenter og spisesteder, herunder skabe en national bevidsthed om Sydfyn som et kulinarisk område med en kvalitetsbevidst kost- og spisekultur og som et nationalt mødested for ”madfolk” i bred forstand.