Referat fra generalforsamling 2017

Generalforsamlingen åbnedes ved, at næstformand Camilla Flensborg bød
velkommen til de fremmødte. Hun meddelte, at formand Dorte Hoff Eriksen var
blevet syg og derfor ikke kunne være tilstede. Camilla Flensborg fungerer
derfor som hendes stedfortræder hele aftenen.

1) Valg af dirigent

Camilla Flensborg foreslog Carsten Nielsen som dirigent og dette blev
vedtaget enstemmigt.

Carsten Nielsen erklærede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket
rettidigt og i overensstemmelse med vedtægterne.

2) Bestyrelsens beretning v/ formanden

Camilla Flensborg fremlagde bestyrelsens beretning:

Ved hjælp af midler fra Liv i min by og Fynske bank, startede vi markedet
op en uge tidligere i år og indledte med tre dage med så mange aktiviteter,
at vores publikum faktisk ikke kunne nå at kapere det hele, – eller også
kan vi blive bedre til at markedsføre nye tiltag?

Det vi kan konstatere er, at Det store gæstebud var en kæmpe succes med
150 gæster pr. aften, dels fordi prisen var lav, maden fantastisk, lavet af
Hotel Svendborg, Stella Maris, Resumé, Vester Skerninge Kro og Mikael.
Arrangementet indeholdt ikke mindst det mange går efter i dag, at opleve
fællesskab og samhørighed gennem det gode måltid. En frivillig har for
øvrigt foreslået bestyrelsen, at sidstnævnte kan være noget Kulinarisk
Sydfyn kunne bidrage med i andre sammenhænge, så vi må se, hvor det bringer
os hen.

Alle de gode tiltag, der var omkring børneaktiviteter om dagen gik rent ind
og opbakningen fra skolerne var fin både hos lærerne og
sundhedsplejerskerne.

Svendborg Kommune havde sponseret busser til besøg hos lokale producenter og
både for gæster og guider, var det er en utrolig lærerig og vedkommende
oplevelse.

Kulinarisk Folkehøjskole fik ikke den opmærksomhed, som den kunne fortjene,
men vi mener fortsat konceptet er vigtigt og forsøger at finde en måde,
hvorpå vi kan formidle dens budskaber.

Selve markedet var denne gang uden grillmesterskaber, men til gengæld med
byger og blæst og en lille nedgang i besøgende. På trods af dette har der
været overskud som I vil høre om i regnskabet.

Det er naturligvis ikke sådan at vi i bestyrelsen bare læner os tilbage uden
at se på, hvad der skal til for hele tiden at bevare den position, vi har
opnået i Kulinarisk Sydfyn. Vi har lyttet til evalueringer fra udstillere og
hjælpere og igen afholdt et Idémøde angående vores fælles fremtid og her
fremkom en hel mængde gode oplæg til det videre arbejde, både på den korte
og den lange bane.

Vi har endnu ikke prioriteret, hvilke idéer vi vil arbejde videre med fra
mødet i år, men fra mødet sidste år blev konklusionen, at vi skulle arbejde
for 4 store projekter og disse er godt i gang:

· Bogen, der udkommer til salg den 8. december i år og bliver
præcenteret i Kvickly City.

· Kulinarisk Folkehøjskole, der lever, men skal plejes.

· Kulinarisk Turistbureau, der går i gang med et forprojekt og er i
samarbejde med kommunerne på Ærø, Langeland, Faaborg-Midtfyn og Svendborg.

· Flere medlemmer, der nu er på 109 private og 120 erhvervsmedlemmer.

Vi nærmer os kommunalvalget med hastige skridt og til et valgmøde hørte jeg
vores nuværende borgmester udtale, at Svendborg er begunstiget med mange
ildsjæle, men af disse behøver opbakning for ikke at brænde ud. Han har ret
i, at den der brænder også kan brænde ud og jeg håber uanset, hvilken farve
og sammensætning det nye byråd får, at de vil se på værdien af Kulinarisk
Sydfyn i forhold til; Branding, – Bosætning og Kultur.

Vores forening er nævnt næsten en gang om ugen i artikler i vores lokale
avis og vi har været i København for at lave mad til en jobmesse for
akademikere, der gerne skulle flytte til Fyn og fordi Svendborg ikke har en
bosætningskonsulent, var Camilla, Mikael og jeg de heldige, der skulle
reklamere for Svendborgs herligheder.

På det gastronomiske område er Svendborg også ved at være med helt i top, på
samme måde som vi er med musikken og der åbner nye og gode restauranter i en
fart vi ikke har set før. Måske kan vi klappe os selv på skulderen fordi vi
har holdt den gastronomiske fane højt siden år 2000 og været med til at bane
vejen?

En undersøgelse viser at Svendborg har en 4. plads i forhold til
frivillighed og igen skal der fra bestyrelsen lyde en dybtfølt tak over, at
vi har verdens bedste frivillige, der dette år har strakt sig endnu længere
og også stillet op til de ekstra dage før markedet. Det findes folk derude,
der brændende ønsker sig at få fingre i jeres engagement og indsats.

Citta Slowdagen var en oplevelse ud over det sædvanlige med Øhop på Skarø og
Drejø og besøg hos de lokale producenter. At sejle ud på Det sydfynske
Øhav i sol og blikstille vejr i selskab med glade mennesker og med mulighed
for at opholde sig på broen hos kaptajn og styrmand med skrøner fra livet på
søen, ja så kan det ikke gøres meget bedre.

Til slut vil jeg gerne takke vores samarbejdspartnere fra Svendborg
Erhvervsskole og Svendborg Erhvervsforskole for deres store indsats og en
særlig tak til LiseLotte Krøyer fra Svendborg Erhvervsskole, der har været
medlem af bestyrelsen i mange år og som nu overlader pladsen til Rasmus
Fredslund, der indtræder i hendes stilling på skolen.

Tak også til min bestyrelse for samarbejdet og især min næstformand Camilla,
der tog orlov fra sit job for at kunne varetage opgaven med de udvidede
aktiviteter.

På bestyrelsens vegne

Dorte Hoff Erichsen

Formand

Herefter tager Mikael Hansen over med en nærmere uddybning af de
begivenheder Kulinarisk Sydfyn har været en del af:

Lokal forplejning i forbindelse med Sundheds og Hjælpemiddelmessen i OCC.

Haft kommunens politikere med på en fantastisk bustur ud til de lokale
producenter, bussen var fuld og deltagerne glade!

I forbindelse med lokale varer i COOP har vi arrangeret seminarer for lokale
fødevareproducenter med henblik på et eventuelt samarbejde de 2 parter
imellem.

Smagen af Danmark har det svært lige for tiden og kan risikere lukning. Vi
vil gerne videreføre Smagen af DK APPèn, der ligger i dette regi.

KS er i gang med et forprojekt med kommunerne Svendborg, Faaborg Midtfyn,
Langeland og Ærø omkring kulinarisk turisme i området.

Er stadig en del af Cittaslow-fødevaredelen og er tovholder i
generalforsamlingen, Cittaslowdagen i samarbejde med kommunen, er derudover
formand for Cittaslowrådet.

Håber på et fremadrettet samarbejde med Naturturisme, for uden mad og drikke
dur helheden ikke ;)

Venter på afklaring omkring et Kulinarisk Folkemøde.

Været en del af undersøgelserne omkring gastroturisme hos Aalborg
Universitet og Innocoast.

Arrangeret Suppens Dag, Det Store Gæstebud, Kulinarisk Folkehøjskole,
Nordisk Ostefestival og Kulinarisk Sydfyn Fødevaremarkedet.

Deltaget i Blå kant, Blå og grøn, Fremtidens Byliv og Landsstævnet i Aalborg
på opfordring fra Svendborg Kommune.

Er en del af samarbejdet med SDU overfor vores erhvervsmedlemmer med
Branding og Marketing, samt Logo og Design.

Har modtaget Andelskasseprisen.

Arrangeret Madpolitisk Dag med Socialdemokratiet, Liste T og SF.

Haft følgende medlemsarrangementer, Besøg hos Mosgaard Whisky og Gin,
Strandsafari på Stenodden, Meals in the Fields hos Skaarupøre Vingaard og
Svampetur på Thurø.

Været sponsor på Sundhedsugen på TV2Fyn/Region Syddanmark med lokal fynsk
forplejning til 300 inviterede gæster.

Lavet et Fødevaremarked med lokale producenter for Fynske Bank med masser og
gæster/kunder.

Kørt restaurant på Dyrskuet med fynske råvarer og 1.200 betalende gæster.

Arrangeret Fynske Fristelser Faaborg i samarbejde med Mads Holdgaard.

Underviser 6 sjetteklasser i samarbejde med FOOD.

Været formidler af et projekt for primærproducenter i samarbejde med Malene
Aaris, Claus Sall og Anne Hjernøe.

Booket af regionen Syddanmark i forbindelse med Work Live Stay, vi sørgede
for forplejning til 250 eventuelle nye bosættere med udgangspunkt i lokale
fødevarer.

Konsulent på Byens Gaardbutik.

Været en del af Spirende Fødevareoplevelser.

Medarrangør af Æbleræs i forhold til glasering af 356 ÆVLER til ungerne.

3) Aflæggelse af det reviderede regnskab

Bogholder Svend Madsen fremlagde det reviderede regnskab.

Regnskabet blev godkendt efter opklarende spørgsmål fra de fremmødte.

4) Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

5) Fastsættelse af kontingent

Kasseren foreslår på bestyrelsens vegne, at man fastholder
medlemskontingentet fra sidste år. Dette vedtages enstemmigt.

6) Orientering om det kommende års program

Mikael Hansen fortæller om Kulinarisk Sydfyns planer for det kommende år:

De vil gerne back to basic – de vil arbejde på at komme tilbage til det
gamle

Derudover har de ikke fastlagte planer for året

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til dette

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer

Anne Hjortenberg: Repræsentant for Cittaslow

Søren Friis: Repræsentant for Shopping Svendborg

Mette Dennig: Turistforeningen

Peter Faber: Fynske Medier

Kasper Leander: Repræsentant for de frivillige

Carsten Nielsen: Repræsentant valgt på generalforsamlingen

Bente Rasmussen: Repræsentant for producenter

Lise Lotte: Repræsentant for Svendborg Erhvervsskole – hun er gået af og kan
derfor ikke vælges. Rasmus Fredslund erstatter hendes plads i bestyrelsen

Launy Lindahl: Svendborg og Omegns Beværterforening

To på valg:

Dorte Hoff Eriksen: Repræsentant for de frivillige

– villig til genvalg

Camilla Flensborg: Valgt som repræsentant for de frivillige

– villig til genvalg

Begge blev enstemmigt genvalgt

8) Valg af ekstern revisor

Revisor ønsker at træde af efter 8 års samarbejde med Kulinarisk Sydfyn

Kulinarisk Sydfyn siger stor tak for samarbejdet

Bestyrelsen beder forsamlingen om accept til at finde en ny ekstern revisor
uden at sætte navn på endnu

Dette blev vedtaget

9) Eventuelt

Spørgsmål fra medlem:

Odense og Fåborg har gratis indgang til deres markeder

– Kan I gøre det samme og på denne måde få flere mennesker til
fødevaremarkedet – måske gøre standlejen højere?”

Camilla Flensborg: Små producenter kan ikke nødvendigvis betale en højere
leje. Dette problem drøftes ofte, og bestyrelsen har endnu ikke fundet en
god løsning.

Kommentar til spørgsmålet fra andet medlem:

– Det er en oplevelse at komme på fødevaremarkedet, og derfor er det
okay at skulle betale lidt

Svend Madsen: Grunden til at de andre markeder gør deres indgang gratis, kan
være et deltagerproblem og dette er ikke tilfældet med KS. Derfor vurderer
vi at indgangsprisen er passende.

Spørgsmål fra medlem:

I vil gerne have flere private medlemmer – hvilke overvejelser har I gjort
for at opnå dette?

Camilla Flensborg: Bedre brug af Facebook – derudover har de intet konkret
bud på en løsning

Kommentar fra medlem: Hjemmesiden er ikke god nok til at melde sig ind –
dette skal ordnes og optimeres, da man kan tabe folk i processen

Forslag fra medlem: Ved arrangementet i Kvickly City kan der ligge flyers
med en guide til et medlemskab og på den måde oplyse folk om Kulinarisk
Sydfyn

Forslag fra medlem: Bliv tydeligere omkring hvad et medlemskab betyder

– Folk skal vide, hvad de køber både i forhold til rabatter men også
i forhold til hvilke værdier Kulinarisk Sydfyn står for

Forslag fra medlem: Lav en annonce på Facebook

– Lav en klar guide til indmeldelsesproceduren med trin

– Her kan medlemmerne dele opslaget og dermed nå en masse folk

Kommentar fra medlem: Tilflyttere til Svendborg har svært ved at vide hvad
et medlemskab indebærer. Hun støtter derfor op omkring ideen om mere
synlighed af værdier

Kommentar fra medlem: Jeres tur med politikere er kun en udgift – kan denne
ikke undværes?

Svend Madsen: Kulinarisk Sydfyn ser denne tur som en investering, og
derudover man kan se at kommunen giver sponsorpenge til foreningen, så
derfor synes de ikke den kan undværes

Camilla Flensborg afslutter generalforsamlingen ved at takke Carsten Nielsen
for at være dirigent

pdf icon referat-af-generalforsamlingen-2017.pdf