Juletombolaen blev arrangeret af Kulinarisk Sydfyn i forbindelse med Julefødevaremarkedet på Frederiksø i Svendborg 2022.

Tombolaen var åben d. 17.-18. december kl. 10-16.

Formålet var at give alle gratis adgang til Julefødevaremarkedet.

Der var 1000 lodder i tombolaen, og prisen pr. lod er 10,- kroner.

Efter aftale med Spilmyndigheden offentliggøres regnskabet her:

 

Indsendelse af regnskab for lotteri (5-03)

Har arrangøren af lotteriet et CVR-nr. eller SE-nr.?

Ja

Startdato for lotteriets salgsperiode

17-12-2022

Slutdato for lotteriets salgsperiode

18-12-2022

Spillemyndighedens journalnummer

J.nr.22-245352

Anmelder med CVR-nr. / SE-nr. CVR-nr. / SE-nr.

31955084

Virksomhedens navn

Kulinarisk Sydfyn

Virksomhedsform

Forening

Virksomhedens adresse

Ryttervej 65, 5700 Svendborg

Virksomhedens telefonnummer

29255005

Virksomhedens email

kontakt@kulinarisksydfyn.dk

Kontaktperson for regnskabet

Navn

Mikael Hansen

Telefonnummer

60222782

E-mail

kontakt@kulinarisksydfyn.dk

Indtægter ved lotteriet Salgssum i alt for lodder

8.490,00

Øvrige indtægter i alt

0,00

Indtægter i alt

8.490,00

Udgifter ved lotteriet Udgift til gevinster inkl. gevinstafgift

650,0

Udgifter i alt

650,00

Samlet regnskab Indtægter i alt (kr.)

8.490,00

Udgifter i alt (kr.)

650,00

Balance (kr.)

7.840,00

Værdi af sponserede gevinster

4.200,00

Andel af salgssum i procent (%), der anvendes til almennyttige formål

100%

Angiv modtager(e) af overskuddet og fordelingsprocent for hver modtager

Kulinarisk Sydfyn